OVIP – Online vállalatirányítási rendszer hatékonyságra hangolva!

Számlázó program bejelentése a NAV-nak? Gyerekjáték!

Kiknek?

Röviden: Számlázó programot (akár saját fejlesztésűt) újonnan beszerző, használó vagy használatból kivonó adóalanyok.

Hosszabban: A bejelentési kötelezettség nemcsak azokra az adóalanyokra vonatkozik, akik újonnan szereznek be számlázó programot, illetve online számlázó rendszert, hanem azokra az adóalanyokra is, akik 2014. október 1-ét megelőzően beszerzett, de 2014. október 1-jén használatban lévő számlázó programmal illetve online számlázó rendszerrel rendelkeznek. Ebben az esetben a használatban lévő számlázó program illetve online számlázó rendszer adatait 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nemcsak a harmadik féltől beszerzett, hanem a saját fejlesztésű programokra is kiterjed, ebben az esetben a bejelentési határidőt a rendeltetésszerű használatbavétel időpontjától kell számítani.

 

Mikor?

Röviden: Használatba vételtől számított 30 napon belül.

Hosszabban: A számlázó programok bejelentésével kapcsolatos új kötelezettség a 2014. július 1-én hatályba lépett új 23/2014-es NGM rendelettel került bevezetésre. A rendelet szabályai alapján, 2014. október 1-ét követően az adóalany köteles az általa használt számlázó program illetve online számlázó rendszer beszerzését, használata megkezdését illetve használatból történő kivonását a használatba vételt illetve a használatból történő kivonást követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Mit?

Röviden: A program, annak fejlesztőjének és értékesítőjének adatait, a beszerzés és használat megkezdésének idejét..

Hosszabban: A rendelet előírásai alapján az adóalanynak be kell jelentenie az általa használt számlázó program: nevét, azonosítóját; fejlesztőjének nevét, és - ha van – adószámát; értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját illetve a használatból történő kivonás időpontját. Az online számlázó rendszert használó adóalany, a fentiektől eltérően köteles bejelenteni: az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét (web címét); az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő illetve befejezésének időpontját.

Hogyan?

Röviden: A NAV honlapján megtalálható SZAMLAZO nyomtatványon.

Hosszabban: A bejelentésnek mindig a bejelentési kötelezettséget keletkeztető esemény (használatba vétel vagy használatból történő kivonás) időpontjában érvényes adatokat kell tartalmaznia. Továbbá, fontos, hogy használatból történő kivonás bejelentése esetében a korábban már bejelentett számlázó program akkori, a bejelentés szerinti adatainak megfelelő adatokat kell megadni, annak érdekében, hogy a használatból történő kivonáskor megadott adatok összekapcsolhatóak legyenek a használat megkezdésekor bejelentett adatokkal. A számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy egyéb karakterkombináció lehet, amely a számlázó program típusának egyedi azonosítására szolgál. A számlázó program neve és azonosítója adatok közül – figyelembe véve a számlázó programok elnevezésének egyediségét, legalább az egyik adatmező kitöltése kötelező.

Forrás: ado.hu

Ismerje meg vállalatirányítási rendszerünk NAV kompatibilis online számlázóját!

Vissza

Nézze meg csomagajánlatainkat vagy kérje ingyenes tájékoztatónkat!

Tetszik az OVIP? Kérje egyből ingyenes próbaverziónkat!

Áraink Kapcsolat Kipróbálom!