OVIP Vállalatirányítási Rendszer Raktárkezelő és Számlázó Program

Milyen adatok legyenek a helyesbítő számlán?

Bármikor előfordulhat, hogy akár tévedésből, akár rajtunk kívül álló okok miatt egy számlát téves adatokkal állítunk ki. Ilyenkor lehet szükséges a helyesbítő számla kiállítása. Ugyanakkor felmerül, hogy pontosan milyen adatok is szerepeljenek a helyesbítő számlán?

 

De mi is pontosan az a helyesbítő számla?

Igazából az ÁFA törvényben nincs olyan bizonylat, hogy helyesbítő számla, hanem olyan van, hogy számlával egy tekintet alá eső okirat. A gyakorlatban mégis a helyesbítő számla elnevezés terjedt el, de tudnunk kell róla, hogy a helyesbítő számla kiállítása során a számlával egy tekintet alá eső okiratra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni. Számlával egy tekintet alá eső okirat minden olyan okirat, amely megfelel a jogszabályi feltételeknek, és kétséget kizáróan egy adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja. (Lásd ÁFA tv. 168. § (2) bek.)

 

Milyen adatoknak kell szerepelniük a helyesbítő számlán?

A jogszabály meghatározza, hogy milyen adatoknak kell feltétlenül szerepelniük a helyesbítő számlán. Szerepelnie kell

  • - az okirat kibocsátásának keltének, azaz a helyesbítő számla dátumának,
  • - az okirat sorszámának, azaz a helyesbítő számla sorszámának, amely a bizonylatot kétséget kizáróan azonosítja,
  • - hivatkozni szükséges arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja,
  • - és a számla azon adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben az ÁFA törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A fentieknek megfelelően a helyesbítő számlán csak a téves és a javító számlatételeket szükséges szerepeltetni, az eredeti számlában szereplő helyes számlatételeknek nem kell szerepelniük!

Az OVIP Vállalatirányítási Rendszer Számlázó Programjával kiállított helyesbítő számlák természetesen megfelelnek ezeknek a jogszabályi előírásoknak!

 

Milyen teljesítési dátumot kell feltüntetni a helyesbítő számlán?

Vegyünk egy példát az élet egy másik területéről. Van egy családi esemény, egy gyermek megszületése. Kiállítják a születési anyakönyvi kivonatot, de véletlenül téves adatokkal. Ezt egy újabb, helyes adatokkal kiállított születési anyakönyvi kivonattal javítják. Természetesen mindez nem érinti a gyermek megszületésének az időpontját, hiszen az változatlan, és független a különféle dokumentumoktól. Ugyanígy, a teljesítési dátum egy gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja, amely független a bizonylatoktól. A teljesítési dátumnak tehát a gazdasági esemény időpontjának kell megfelelnie, amely megegyezik az eredeti számlán szereplő teljesítési dátummal, ha ez az adat az eredeti számlán helyesen szerepelt.

 

Milyen fizetési határidő szerepeljen a helyesbítő számlán?

A legtöbb esetben egy helyesbítő számlának van valamilyen végösszege, azaz vagy a vevőnek, vagy az eladónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség a helyesbítő számla alapján keletkezik azon a napon, amikor a helyesbítő számla kiállításra került. Ennek megfelelően a fizetési határidőt is úgy érdemes megállapítani, mint minden más rendes számla esetén.

 

Az OVIP Vállalatirányítási Rendszer Számlázó Programjával könnyedén és hatékonyan lehet helyesbítő számlát kiállítani!

Szeretné kipróbálni az OVIP Vállalatirányítási Rendszert és annak Számlázó Programját? Ezt minden további nélkül megteheti mindenféle kötelezettségvállalás nélkül! Mindössze annyit kell csak tennie, hogy ezt jelzi felénk a kapcsolati felületünkön, és szívesen bemutatjuk a programot, valamint ingyenes tesztfelületet biztosítunk a program teljes funkcionalitásával!

Kapcsolati oldalra ezen a linken egyszerűen át tud lépni.

A továbbiakban is jó munkát kívánunk minden Kedves Látogató részére!

Vissza

Nézze meg csomagajánlatainkat vagy kérje ingyenes tájékoztatónkat!

Tetszik az OVIP? Kérje egyből ingyenes próbaverziónkat!

Áraink Kapcsolat Kipróbálom!